Show
top_image

Danmark mod Madspild er et nyt initiativ, der gennem et åbent samarbejde og en samlet bevægelse har som mål at halvere madspildet i Danmark inden 2030.

Initiativet har sit afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor det globale madspild pr. indbygger skal halveres inden 2030. Og der er også plads til forbedringer i Danmark, hvor vi hvert år smider mere end 700.000 tons fødevarer væk. Ved at reducere dette tal vil Danmark kunne forbedre klimaindsatsen gennem en mindre udledning af CO2, sikre bedre udnyttelse af jordens ressourcer og samtidig bidrage positivt til den danske økonomi.

Vi skal gøre noget ved vores madspild – og vi har også mulighed for at tage store skridt. I hvert fald hvis vi arbejder sammen. Derfor introducerer vi nu Danmark mod Madspild. Initiativtagerne er 15 forskellige virksomheder inden for dansk detailhandel og dansk fødevareproduktion samt interesseorganisationerne Stop Spild af Mad og FødevareBanken.

Men vi håber, at mange flere vil slutte sig til.

Det første skridt består i al sin enkelthed i, at alle deltagere hver især forpligter sig til at måle og offentliggøre fremskridtet i forhold til madspild en gang om året. Målt efter den samme standard og med det erklærede mål at nedbringe eget madspild med 50% inden 2030.

Din virksomhed kan gøre en forskel

Hvis I vil være med til at gøre en forskel, skal I blot tilmelde jer via nedenstående link. Her får I al nødvendig information, ligesom I også får mulighed for at indsende jeres logo, som bliver lagt her på hjemmesiden. Ved tilmelding forpligter I jer til at gøre en indsats for at nå målet om 50% mindre fødevarespild inden 2030. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe og besvare alle de spørgsmål, I måtte have. Kampen mod madspild er et fælles ansvar – og vi håber, at I har lyst til at bidrage.

Du kan gøre en forskel

Når det gælder madspild, kan selv små tiltag gøre en stor forskel. Også inden for hjemmets fire vægge. På Stop Spild af Mads hjemmeside kan du finde en masse gode råd til dig som forbruger, der gør det lidt lettere at begrænse madspildet i hverdagen. Du kan også besøge Stop Spild af Mads Facebookside og dele dine egne tips til, hvordan du minimerer dit madspild i hjemmet.

Vis, at I er en del af bevægelsen

Som en del af Danmark mod Madspild gør din virksomhed en forskel for Danmark og verden. Det kan man godt tillade sig at være stolt af. Ved at downloade det officielle logo kan I vise kunder og interessenter, at I er med i initiativet. Brug logoet frit på jeres hjemmeside og kommunikationsmaterialer – måske det inspirerer andre til at støtte op om bevægelsen.

Klik og læs initiativtagernes begrundelse for at være med

VI støtter op om Danmark mod Madspild